"Güçlü bir kadın" sözü, çoğunlukla zihnimizde belli bir dizi imgeyi çağrıştırır. Güçlü karakterlere sahip bayanlar öbürleri tarafından her vakit ...