4 Şubat Dünya Kanser Günü: Kanseri nasıl yeneceğiz

Dünya Sıhhat Örgütü’ne nazaran 2030 yılında tüm dünyada 22 milyon yeni kanser tanısı olacak. Pekala kanserle gayrette başarıyı ne vakit sağlanacak, çağın hastalığı kanseri nasıl yeneceğiz? Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tipken kanserle çabadaki gelişmeleri, teşhis ve tedavinin geleceğini anlattı. Teknolojik gelişme ve yeniliklerle hakikat teşhis oranlarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Tipken, “Kanser en ileri devrede bile tedavi edilebilir bir hastalık haline gelecek” dedi.

Erken teşhis oranları arttı

Bilhassa sık görülen kanserlerde önerilen tarama programları ile erken teşhis oranlarında önemli artışlar olduğunu söyleyen Prof. Tipken, “Tarama programlarıyla şimdi belirti vermeyen birçok kanser çok erken evrelerde tespit edilebiliyor. Bilinçlenmenin artışı ile aile bireylerinde kanserli yakınları olanların kendi istekleri ile denetim edilmeleri, hafif yakınmaları olanların vakit geçirmeden bir sıhhat kurumuna başvurmaları erken teşhis oranlarını arttırdı. Tıbbi aygıtlar ve kullanılan gereçlerin de teknolojik gelişmelere paralel olarak daha kaliteli olması, çok erken kademelerde kanserli hastaları tespit etmemize imkan sağlıyor” dedi.

Erken teşhis oranları arttı. Pekala ya tedavi? Kanser tedavisinde yeni ilaçlar ve formüllerle muvaffakiyet bahtının artık daha fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tipken, erken teşhislerin artması ile vefat oranlarının da azalmaya başladığını söylüyor. Tedavide genel olarak cerrahi usuller, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavileri (kemoterapi ve öteki sistemik tedaviler) uygulandığını belirten Tipken, usullerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Erken evrelerde cerrahi operasyon, geç evrelerde ilaçlı tedaviler ön planda olsa da artık bütün bu tedavilerin her evrede ardışık yahut birlikte uygulanabiliyor. Göğüs kanseri nedeni ile ameliyat edilmiş bir hastaya daha sonra oluşabilecek nüksleri önlemek için gözetici olarak (adjuvan) radyoterapi yahut kemoterapi verilebiliyor. Ya da ileri evrede kanserli bir hastanın ilaç yahut ışın tedavileri sonrası uygun hale gelirse ameliyat edilebiliyor.”

Büsbütün tedavi edilebilir bir hastalık haline gelecek

Prof. Dr. Tipken kanser tedavisinin giderek hastadan hastaya tedavi prosedürü değişen, bireye mahsus bir tedavi haline gelmeye başladığını da vurguladı. Şahsa has tedavinin ilaçlı tedavilerde ön planda olmakla birlikte cerrahi ve radyoterapide üzere öteki prosedürler için de geçerli olduğunu belirten Tipken, örneklerle bireye has tedaviyi şöyle anlattı:

“Her göğüs kanserli hastanın artık bütün göğüs dokusu alınmıyor. Birtakım hastalarda organ esirgeyici cerrahi dediğimiz teknikle yalnızca tümörlü kısmı çıkarılıyor. Tekrar radyoterapi yapılacak hastalarda da ışınlanan bölgenin genişliği ve dozlar hastadan hastaya değişebiliyor. Lakin kanser tedavisini kişiselleştiren en büyük gelişmeler ilaçlı tedavilerde yaşanmakta. Artık klasik kemoterapi dışında akıllı denilen, amaca yönelik ilaçlar ile bağışıklık sistemini tümöre karşı daha faal kılmayı hedefleyen immünoterapi üzere yeni tedavi seçeneklerimiz var. Tümör hücre yapısının daha yeterli anlaşılması ve direkt tümörü hedefleyen yeni moleküllerin keşfi kanser tedavisinde çığır açtı. Yeni ilaçlarla birlikte tedavi spektrumu genişleyecek ve kanser ileri evrede bile olsa büsbütün tedavi edilebilir bir hastalık haline gelecektir.”