Göğüs kanseri tedavisi, teknolojiyle birlikte gelişiyor

Göğüs kanserinden korunmak için; spor yapmak, gereksiz ve uzun müddetli hormon ilaçları kullanmamak, daha pak bir etrafta bulunmaya çalışmak ve gerilimi mümkün olduğu kadar denetim altında tutmanın çok değerli olduğunu tabir eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abut Kebudi, göğüs kanserini ve tedavi sürecindeki yenilikleri anlattı.

En çok 40’lı yaşlarda görülüyor

Göğüs kanseri her yaşta görülmekle bir arada en sık 40’lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artmaktadır. Daha genç ve daha yaşlı nesilde da bu teşhis konabilmektedir. Göğüs kanseri nedenleri ortasında genetik ve ailesel faktörler yaklaşık yüzde 5-15 oranında tesirli olabilmekte, büyük çoğunluğunda neden tam olarak bilinmese de yaş, etraf faktörleri, radyasyon, beslenme, hormonal faktörler değerli rol oynamaktadır. Göğüs kanserinden korunmak açısından zayıf olmak, spor yapmak, gereksiz ve uzun periyodik hormon ilaçları kullanmamak, daha pak bir etrafta bulunmaya çalışmak ve gerilimi mümkün olduğu kadar denetim altında tutmak çok değerlidir. Ayrıyeten ayda bir kendi kendine yapılan muayene, risk durumuna uygun sıklıkta göğüs muayenesi için bu hususta uzman olan bir doktora başvurmak ve bu mevzuda yapılan yayınları takip etmek te çok değerlidir. Gaye, her ne kadar bu hastalığa yakalanmamak olsa da, erken safhada konacak bir teşhis ile daha az tedavi ile çok güzel sonuçlar almak mümkündür.

Bugünün çağdaş tıbbında göğüs kanseri ile çabada şunlar değerlidir;

– Risk kümelerini belirlemek.

– Önlenebilir risk faktörlerini ortadan kaldırmak.

– Hastalık gelişirse en erken yakalamak.

– Mümkünse hayat kalitesini bozmadan en az tedaviyi uygulamak.

– Organını kaybetmeden tedavi etmek.

– Mümkün olan en uzun sağkalımı elde etmek.

Erken teşhis için Dünya Sıhhat Örgütü’nün önerdiği tarama programı: Kendi kendine muayene 20’li yaşlarda başlamalı. Tabip muayenesi, 20-39 yaş ortası 3 yılda bir, 40 yaşından itibaren de yılda bir olmak üzere ihmal edilmemeli. Mamografi 40 yaşından itibaren risk durumuna nazaran yılda yahut 2 yılda bir yapılmalı.

Evvelce göğüs kanseri tanısı konduğu vakit göğüs ve koltuk altı tam alınmaktaydı. Artık bu ameliyat özel durumlarda (memede yaygın tümör, küçültülemeyen büyük tümör, hasta tercihi vs) tercih edilmektedir. Daha sonraları anlaşıldı ki; tüm memeyi almanın hastanın ömrüne yararı olmadığı üzere makus kozmetik bir sonuca da yol açmaktadır. Böylelikle göğsün kısmen alındığı “Meme Gözetici Cerrahi” gündeme gelmiştir. Bir basamak sonrası da “Onkoplastik Göğüs Cerrahisi”dir. Burada göğüsteki tümör büyük de olsa memeyi kaybetmeden uygun plastik sistemlerle yapılan ve göğsün biçimini mümkün olduğu kadar en yeterli formda koruyabilen ameliyatlar kelam bahsidir.

İmplantlar sayesinde düzgün hissetmek mümkün

Ayrıyeten, memeyi eksiksiz almamız gereken durumlarda da, mümkünse göğsün cildini koruyup içini boşalttığımız ve yerine uygun silikon implant yerleştirdiğimiz ve böylece pek âlâ bir kozmetik sonuç alabildiğimiz bir ameliyatı (Subkutan Mastektomi) tercih etmeye çalışıyoruz. Bu ameliyat, riskli bayanlarda kanser gelişmeden de esirgeyici olarak yapılabilmektedir. Buna örnek olarak, Angelina Jolie’yi verebiliriz.

Koltuk altı cerrahisinde de önemli gelişmeler vardır. Geçmişte, her göğüs kanseri ameliyatında tüm koltuk altı lenf dokusu çıkartılmaktaydı ve buna radyoterapi de eklendiğinde 5 bayandan birinde makûs sonuçlara yol açan kolda şişmeye sebep olabilmekteydi (lenfödem). Günümüz göğüs cerrahisinde ise, artık koltuk altı dokusu örneklenmekte ve gerek varsa cerrahi müdahale yapılmakta yahut bölgesel tedavi yalnızca radyoterapiye bırakılabilmektedir. Hastalığın belirli bir kademeyi geçtiği, lakin şimdi metastaz yapmış olmadığı hastalarda da ameliyat öncesi kemoterapi uygulanmakta ve hastalık geriletilerek üstteki tedavilerden uygun olanı yapılmaktadır.

Çağdaş göğüs kanseri tedavisinde maksat;

– Hastalığı önlemeye çalışmak,

– Hastalık önlenememişse en erken yakalamaya çalışmak,

– En az tedavi ile mümkün olan en uygun kozmetik sonuçla ve en yeterli hayat beklentisiyle hastamızı tedavi etmektir.